Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największa i najważniejsza organizacja związkowa działająca w naszym kraju. Podstawowym celem „S” jest obrona praw, godności i interesów pracowników.

NSZZ „Solidarność” powstał w wyniku protestu robotniczego w 1980 roku. Swoją działalność prowadzi na podstawie Konstytucji RP, Ustawy o związkach zawodowych oraz innych aktów prawnych regulujących stosunki pracownicze. Charakter, cele i strukturę związku określa statut. Funkcjonariusze Policji mogą się zrzeszać w „Solidarności” dopiero od 27 października 2019 roku, czyli od momentu wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych.

Jeśli chcesz by największy i najskuteczniejszy związek reprezentował Ciebie i jesteś zainteresowany przyłączeniem się do nas, skontaktuj się z nami.

Skład Komisji Międzyzakładowej

 Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej

Kontakt

Newsletter