Jak przystąpić do związku zawodowego?

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

Wypełniona Deklarację oraz Zgodę na Pobieranie Składki należy dostarczyć do Prezydium Komisji Międzyzakładowej, Koordynatora Regionu lub przesłać pocztą na adres:
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, ul. Powstańców Warszawskich 74, 41-902 Bytom

​W razie pytań dzwoń, pisz, pytaj !!!

Więcej informacji dostępne tutaj

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska Zamówienie na Kartę Pracowniczą LOTOS Biznes Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej Zgoda na Pobieranie Składek dla OM NSZZ Solidarność Rezygnacja NSZZ Pracowników Policji Rezygnacja z NSZZP

Kontakt

Newsletter