W dniu 19.03.2021r. na zdalnym posiedzeniu KM NSZZ ”Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, podjęto Uchwałę
ws. minimalnych wysokości zasiłków statutowych i zapomóg dla członków związku, zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej nr 8/ 2013.

Ustala się wysokość minimalnych zasiłków:

Uchwała nr 6 – KM NSZZ – zmiana kwoty zasiłków statutowych 23.01.2024r. Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego

Kontakt

Newsletter