Poniżej dołączony jest Regulamin przyznawania pomocy socjalnej z ZFŚS, dedykowanej wyłącznie pracownikom cywilnym. Przedmiotowy wniosek można składać osobiście w Wydziale Remontów i Inwestycji pok. nr 1 Katowice ul. Koszarowa, lub za naszym pośrednictwem.

Ważna informacja!
Wraz z pierwszym składanym wnioskiem w danym roku, należy złożyć Oświadczenie o dochodach. Bez przedmiotowego Oświadczenia, wnioski będą zwracane do uzupełnienia.

Regulamin korzystania z ZFŚS Decyzja KWP – wprowadzenie zmian do Regulaminu ZFŚS Oświadczenie – pożyczka mieszkaniowa Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8

Kontakt

Newsletter