W dniu 30.01.2024r. w MSWiA miało miejsce pierwsze spotkanie Przedstawicieli OM NSZZ Solidarnośc Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionów: Śląsko-Dąbrowskiego, Opolskiego, Mazowieckiego oraz Wielkopolskiego z v-ce ministrami MSWiA p. Czesławem Mroczkiem – bezpośrednio nadzorującym Policję oraz v-ce ministrem MSWiA p. Tomaszem Szymańskim.

W trakcie spotkania obydwie strony zgodziły się, że najważniejszym celem w najbliższej przyszłośc Policji jest zatrzymanie w służbie oraz w pracy pełnowartościowych funkcjonariuszy i pracowników, którzy z różnych powodów szukają lub przechodzą do innego pracodawcy.

Zwróciliśmy uwagę na dramatycznie niskie i nie zaspokające ambicje, zarobki pracownków policji, w wyniku których, odchodząc do innego pracodawcy, generują wakat, na który to kierowany jest funkcjonariusz policji.

Zwrócilismy uwagę na blokowanie funkcjonariuszom swobotnej migracji między Jednostkami, na brak transparentności w podziale środków nagrodowych i podnoszeniu dodatków służbowych, a przede wszystkim na jakość zarzadzania kadrami, która w wielu miejscach ociera się o mobbing i dyskryminację.

Wszystkie z tych wyżej wskazanych aspektów oceniliśmy, jako mający bezpośredni wpływ na fatalną sytuacje kadrową. Zostaliśmy zapewnieni przez Pana Ministra, że w chwili obecnej w MSWiA trwają pracę związane z kompleksową diagnozą, jak i zaproponowaniem stronie społecznej środków zaradczych, począwszy od racjonalizacji w wynagradzaniu, szkoleniu, naborze, przywracaniu do służby, czy też przekwalikowywaniu funkcjonariuszy i pracowników.

Pan Minister zapewił nas, że wszelkiego rodzaju patologie, które powstały w ostatnich latach, będą sukcesywnie eliminowane.

Pan Minister wyraził też nadzieję, że zaproponowane w ustawie budżetowej podwyżki, będą zadowalające zarówno dla funkcjonariuszy jak i pracowników policji. Zapewnił że budżet policji został podniesiony do tego stopnia, by skutecznie przeprowadzić podwyższanie pensji i uposażeń, jak również zrealizować ambitne plany inwestycyjne i sprzętowe.

W toku rozmowy poinformowano go również o prześladowaniu Policyjnej Solidarności przez przełożonych w różnych częściach Naszego kraju. Pan Minister stwierdził, iż takie podejście przełożonych jest nie do zaakceptowania i spotka się ze stosowną szybką reakcją.

Należy zważyć, iż odnieślismy wrażenie, że Pan Minister, pomimo krótkiego czasu pełnienia funkcji sekretarza stanu w MSWiA, jest doskonale zorientowany w tych problemach, które są przez Nas zgłaszane jest to pozytywne zaskoczenie do tego co miało miejsce w niedalekiej przeszłości, kiedy to wiceministrer odpowiedzialny za Policję udawał, że nie ma żadnych problemów w służbie a kwestia wakatów jest tylko argumentem bez pokrycia używanym z Naszej strony.

W rozmowie ze stroną ministerialna ustalono, iż Nasze spotkania będą miały charakter cykliczny każda ze stron będzie wnosiła swoje spostrzeżenia do problemów, które są w służbie i każda liczy na pełne zrozumienie drugiej strony.

Kontakt

Newsletter