W dniu 7 lutego 2023 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zakończyło procedurę i dokonało rejestracji Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”.

Jest to kolejny krok w budowaniu pluralizmu związkowego w szeregach funkcjonariuszy, którzy mogą od 2019 roku zrzeszać się w dowolnym związku zawodowym. Dzięki powstaniu ogólnopolskiej reprezentacji liczymy, że nasze działania będą bardziej skoordynowane, a osoby, które miały wątpliwości czy „Solidarność” przetrwa rok w strukturach Policji zostaną rozwiane.

Nadmienić należy, że NSZZ „Solidarność” jako obecnie jedyny związek reprezentuje funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Kolejnym krokiem dzięki dokonanej w dniu dzisiejszym rejestracji, jest przystąpienie przez Radę Tymczasową Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” do ostatniego statutowego działania tj. do przeprowadzenia procedury wyborczej władz Krajowej Sekcji na kadencję 2023 -2028 zgodnie z kalendarzem wyborczym NSZZ „Solidarność”.

Jest to kolejny duży krok w rozwoju naszego związku w strukturach Policji.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej pozytywnej decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Plakat przygotowany przez Jarka z Olsztyna dotyczący krajówki.
Treść komunikatu ze strony FB

Kontakt

Newsletter